Feb 5, 2018
765 Views

Chen taiji short staff 74 from the back (north) 1may 2010

This form has been created by Chen Shengfu (see this video by the creator at 94 years old: ). My teacher prefers us not perform this form too fast, i.e. in about 4:30 minutes. An almost identical version can be found on a pair of DVD’s by Jianye Jiang, but he finishes in about 3 minutes.
Deze vorm is gemaakt door Chen Shengfu (zie deze video van hem op 94-jarige leeftijd: ). Mijn leraar wil graag dat we de vorm niet al te snel, d.w.z. in ca. 4:30 minuten uitvoeren. Op een paar DVD’s van Jianye Jiang is een vrijwel identieke versie te vinden, maar hij voert hem in ca. 3 minuten uit.

Article Tags:
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Article Categories:
Staff Chen
Menu Title