Sep 18, 2019
617 Views

Dragon Baguazhang (Pakua) :: Beijing Milun Kungfu SchoolVideo Description

Zhang Yuxuan performs Zhang Style Swimming Dragon Baguazhang in Beijing, China. More at: www.kungfuinchina.com

Article Categories:
Ba Gua
Menu Title