Feb 5, 2018
590 Views

Fu Sheng Yuan and Fu Qing Quan – Yang Family Tai Chi Push Hands

Push Hands demonstration with Master Fu Sheng Yuan and his son James Fu Qing Quan 31/12/13 at Fu Zhong Wen 110 Birthday celebration Shanghai China

Article Categories:
Push Hands Yang
Menu Title