Feb 8, 2018
786 Views

master Li Jing Wu – Tai Ji Quan and Push Hands

อ.หลี่จิงอู่ ไท่จี๋และผลักมือ
มีช่วงนึง คนบรรยายกล่าวว่า สิ่งที่แสดงในการผลักมือ ใช่ลูกศิษย์ทำเอาหรือไม่? แล้วก็ให้นักข่าวที่มาทำรายการลอง ผลก็ตามในคลิปครับ

Article Tags:
· · · · · · · · ·
Article Categories:
Push Hands Wu
Menu Title