Jan 28, 2018
713 Views

Zhao Bao Tai Chi Kai He Form by Zhou Jiafu

This Tai Chi form is created by my great grandmaster Liu Fengming, he learned xinyi liuhe quan from Song Guobing in Bengbu and Lu Songgao in shanghai during 1930s, he also learned baji, pigua, bagua, chuojiao and some other famous chinese gungfu. in 1940, he came to xi’an, and learned zhaobao taichi from Zheng Wuqing and Zheng Boying. after many years of practicing, he created this taichi form. this taichi is very popular in bengbu,anhui province and zaoqiang,hebei province.

Article Tags:
· · · · · · · · · ·
Article Categories:
Forms Zhao Bao
Menu Title