Jan 28, 2018
791 Views

An Wushu – Ba Gua Zhang

An Jian Qiu showing his Bagua Zhang in the gym of BLCU, Beijing.

2002 Beijing Champion – Bagua Zhang
2003 Chinese National Champion – Xingyi Quan
2004 Chinese National Champion – Baji Quan
2003 Shandong silver medalist – Sanda

Article Tags:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Article Categories:
Ba Gua
Menu Title