Feb 8, 2018
712 Views

Wu Style Tai Chi application

This video is recorded during the recent visit of master Shen Tiegen. This shows the martial arts side of Tai Chi which is something you don’t see very often these days. Practitioners of Aikido can quickly notice the resemblances but can also quickly notice the differences especially in footwork.

Đoạn video này được quay trong cuộc viếng thăm gần đây của thầy Thẩm Thiết Căn. Đây là trích đoạn về phương pháp sử dụng Ngô gia Thái Cực trong cận chiến. Chi tiết về cách sử dụng tá lực và các phương pháp phát kình trong Thái Cực được giảng giải bằng tiếng Anh và tiếng Hoa. Phương pháp tá lực và cách sử dụng các thức trong Thái Cực rất giống với Aikido tuy nhiên sự khác biệt cũng khá lớn đặc biệt là ở bộ pháp.

Article Categories:
Applications Wu
Menu Title